Na Každom Záleží
#23 Láska k sebe, sebahodnotenie a ako to ovplyvňuje naše vzťahy k druhým / Michal Patarák

#23 Láska k sebe, sebahodnotenie a ako to ovplyvňuje naše vzťahy k druhým / Michal Patarák

July 9, 2021

Znova sa  dotkneme témy lásky k sebe samému. Dnes nie s duchovným, alebo teológom, ale “duševným”, čiže psychiatrom. Dr. Michal Patarák je prednosta II. Psychiatrickej kliniky Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Michal je jeden z tých lekárov, pri ktorom je jasné, že jeho profesia je aj jeho koníčkom. Veľa publikuje, prednáša a jeho prístup je celostný a ľudský.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

 

 

#22 Niekoľko dôvodov, prečo a ako milovať samého seba / Juraj Jordán Dovala

#22 Niekoľko dôvodov, prečo a ako milovať samého seba / Juraj Jordán Dovala

June 25, 2021

Od malička mi bolo prízvukované: Je málo horších vecí ako sebaláska. Málo ľudí bude namietať proti tomu, že sebectvo je zlé. No aj Kristus hovoril a priznával lásku k sebe samému, keď hovoril: “milovať budeš svojho blížneho ako samého seba”. 

Čo s týmto rozporom? Dá sa milovať samého seba v zdravej miere? Ak áno, kde je tá miera a kedy už hovoríme o egoizme a sebectve?

Ako nás samých ovplyvní postoj k sebe samým? Aký postoj k sebe samým vlastne máme mať?

 

Rozprávame sa s je českým duchovným slovenského pôvodu, vyštudovaným pravoslávnym teológom, biskupom brnianskej diecézy Cirkvi československej husitskej - Juraj Jordán Dovala

 

podcast Na hranici:

https://tinyurl.com/bvu799pp

Jurajov Youtube kanál:

https://tinyurl.com/46za8n7z

#21 Tí, ktorí sa ocitli mimo Božieho záujmu / Jozef Sykora

#21 Tí, ktorí sa ocitli mimo Božieho záujmu / Jozef Sykora

June 11, 2021

Dr. Josef Sykora pôsobil v seniorských a pomocných pastoračných rolách, pri vedení rôznych duchovných cvičení a ako pedagóg pre misionárov. V súčasnosti dohliada na doktorandský program v Northeastern Seminary v Rochestri v štáte New York. Na magisterskej úrovni vedie kurzy biblického výkladu, historickej teológie a biblických jazykov. Výskumné záujmy Dr. Sýkoru zahŕňajú násilie v Biblii, teologický výklad a niektoré starozákonné knihy.

Venuje sa téme ľudí, alebo postáv biblického starého zákona, ktorí boli akoby “mimo” božieho záujmu. Jozef im dáva hlas a zaoberá sa ich osudmi aj v knihe “The Unfavored"

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

#20 Aká bude post-Covidová cirkev? / Marián Kaňuch

#20 Aká bude post-Covidová cirkev? / Marián Kaňuch

May 28, 2021

S evanjelickým farárom zo Žiliny, Mariánom Kaňuhcom sa rozprávame o tom, ako asi bude vyzerať cirkev v dobe po covide. Aké príležitosti, výzvy alebo špecifiká ju budú definovať. Aký vplyv bude mať toto obdobie zmien na cirkevný život, ale predovšetkým aj na misiu a jej charakter. Aké kvality by mal “post-covidový” duchovný mať, ak chce svoje poslanie napĺňať úspešne.

 

 • Čo si myslíš, že bude definovať Postcovidovú cirkev? Čím bude iná, ako tá pred Covidová? Budeme mať iné potreby / návyky / nároky? (najmä zo spoločenského hľadiska a možno ešte špecifickejšie v cirkevnej subkultúre veriacich)
 • Prihliadnuc na spomenuté, aké z toho vyplývajú výzvy, príležitosti alebo hrozby? Kľudne si trošku “zašpekulujme” (stále už hlavne v rámci cikrvi, veriacich a spoločnosti, v ktorej sa cirkev snaží pôsobiť)
 • Predpokladám, že online prenosy, alebo aspoň záznamy jednotlivých kázaní a bohoslužieb (duchovného obsahu) tu už zostanú. To so sebou prináša fenomén, že si každý môže “vybrať” tú svoju spiritualitu, ktorá mu vyhovuje a ktorej rozumie - to je pochopiteľné. No pre reálne cirkevné zbory a duchovných to znamená výzvu - ako udržať tú “svoju” komunitu pokope a pri živote (aj spoločnom)
 • druhá výzva - najmä pre duchovných - ako vnímaš to ,že tvoje kázanie / myšlienky sú zrazu postavené do rovnocennej konkurencie so všetkými ostatnými obdarovanými a tiež múdrymi teológmi a duchovnými?
 • Na čo by sa kresťania celkovo mali sústrediť / čo by mali robiť - v postCovidovej cirkvi - ako nástroj alebo systém, akým môžu dobre reagovať na duchovný dopyt svojho okolia?
 • A čo by zase radšej nemali robiť, alebo čo by mali robiť menej?

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

#19 Na homosexualitu sa dá pozrieť a inak + čo s biblickými textami / Jozef Žuffa

#19 Na homosexualitu sa dá pozrieť a inak + čo s biblickými textami / Jozef Žuffa

May 17, 2021

Úprimne veriaci ľudia majú na túto tému často iný názor. Nepomôže vzájomné obviňovanie ani prestrelka biblických veršov. 

Prečo je pre niekoho táto téma tak dôležitá? Ako môže niekto v homosexuálnom prežívaní a správaní nevidieť zatracujúci hriech? Ako takýto človek číta Bibliu?

Dotkli sme sa spolu najvážnejších textov, ktoré podľa mnohých hovoria úplne jasne. No kontext niekedy posúva odkaz týchto textov do roviny, kde sa oplatí veci prehodnotiť.

Jozef Žuffa - teológ z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa zaoberá aj pastorálnou teológiou a prejavmi náboženstva v spoločnosti.Robí a participuje na viacerých výskumoch religiozity na Slovensku.

 Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

všetky naše epizódy nájdete:

na počítači:
https://tinyurl.com/ydc82a38

na mobilných aplikáciách:

Spotify: 
https://tinyurl.com/yxo287zt

Apple podcasts: 
https://tinyurl.com/y23uyrcd

Google play:
https://tinyurl.com/y6xoyelm

 

#18 Musíme sa naučiť prijímať a dávať hodnotenie. Posúva nás to. /Reginald Slavkovský

#18 Musíme sa naučiť prijímať a dávať hodnotenie. Posúva nás to. /Reginald Slavkovský

May 7, 2021

Vždy keď sa meníme k lepšiemu, niečo v nás zomiera.

 

Hodnotenie nás druhými

Ako máme pracovať s tým, keď dostaneme od druhého negatívne hodnotenie, ktoré nám možno až ublíži? Ako naložiť s takýmto hodnotením a pocitom?

 • - Čo ego a hodnotenie

Čo je nesprávny spôsob nakladania s pozitívnym, či negatívnym hodnotením?

hosť: Adrián Reginald Slavkovský OP

#17 Biblia nie je súbor rozprávok. Skúma sa rovnako ako iné staroveké texty / Peter Málik

#17 Biblia nie je súbor rozprávok. Skúma sa rovnako ako iné staroveké texty / Peter Málik

April 23, 2021

Prečo sme vôbec v 21. storočí ochotní veriť prastarým textom, ktoré vznikali pred vyše dve až tri tisíc rokmi? Akú môžeme mať vôbec istotu, že boli zapísané dôveryhodne, že si ich autori nevymysleli pre podporu svojich myšlienok? A keby aj boli zapísané dôveryhodne, prečo by sme mali veriť, že ich cirkev v minulosti nepomenila alebo “neučesala” tak, aby jej to vyhovovalo, alebo podporilo jej agendu?

Na tieto otázky sa rozpávame Doktorom Petrom Málikom. Peter pracuje na Univerzite Mateja Bela v BB. Doktorandské štúdium absolvoval na University of Cambridge. Venuje sa papyrológii, textom novej zmluvy a ich kritike.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

Všetky epizódy nájdete tu:

 

na počítači:
https://tinyurl.com/ydc82a38

na mobilných aplikáciách:

Spotify: 
https://tinyurl.com/yxo287zt

Apple podcasts: 
https://tinyurl.com/y23uyrcd

Google play:
https://tinyurl.com/y6xoyelm

 

#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

April 9, 2021

Mystici v kresťanskej histórii sú zaujímavým fenoménom. Poväčšine stáli akoby na okraji svojej cirkvi, mali unikátne spirituálne zážitky, ktoré ich bytostne menili a boli schopní sa nimi zaoberať celý život. Títo mystici mali často zjavenia a zážitky odporujúce mainstreamovému učeniu súdobej cirkvi a preto boli často ochotní aj trpieť. V ich zážitkoch môžeme badať spoločné znaky a objavovanie ich odkazu je vzrušujúcim bádaním niečoho, čo sme možno v kútiku srdca potajmä tušili aj my sami.

O Juliane z Norwich sa rozprávame s doktorkou Janou Trajtelovou. Autorkou, filozofkou a pedagogičkou, ktorá sa venuje fenomenológii západnej mystiky.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

 

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

Kniha Ľudskosť

https://tinyurl.com/yk5efwl9

 

e-mail Jany Trajtelovej

trajtelova@gmail.com

 

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

April 2, 2021

Veľkonočná meditácia

 

zdroje:

Richard Rohr's daily meditations

https://tinyurl.com/nrhptnth

 

N.T. Wright: Prekvapení nádejou

Porta Libri 2016

hudba:

https://www.bensound.com

 

číta: Gabriel Kosmály ml.

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

March 26, 2021

Na túto silnú tému sme sa rozprávali so sestrou Dáriou z Komunity blahoslavenstiev. Dária vyštudovala psychológiu a okrem témy, o ktorej sa budeme rozprávať, sa venuje rodinám, vzťahom a evanjelizácii.

 • Povedz mi o dôležitosti “prítomnej chvíle” v živote človeka / živote s Bohom?
 • Čo nám hovorí starozákonný príbeh o manne napúšti pre náš dnešný život?
 • Prečo si “neodkladať” na horšie časy?
 • Čo znamená že milosť je daná IBA na prítomný okamih?
 • Nie je to fantasticky oslobodzujúce si uvedomiť, že na minulosť a budúcnosť nemáme vlastne dosah - sme tým pádom od nich slobodní - môžem žiť pre terajší okamih?
 • V čom je naša zodpovednosť, uvedomujúc si túto perspektívu?
 • Čo sú najváčšie pokušenia / chyby, ktorými život pre prítomný okamih znemožňujem?
 • Na čo máme potom pamäť?
 • Na čo mám pamätať a pripomínať si a ktorou minulosťou naopak nemám žiť?
 • Ako sa skutočne a efektívne zbaviť pocitu viny? Kde v tomto procese robíme chyby?
 • Kde je hranica / rozdiel medzi - dištancovať sa od svojej minulosti / popierať ju a medi tým - správne sa s ňou vysporiadať?
 • Čo obavy z budúcnosti? Strach z toho, čo príde? Potencionálneho utrpenia ktoré len má prísť? Prečo je toto utrpenie také neznesiteľné a prečo je vlastne aj absurdné?
 • Obava z budúcnosti nám znemožňuje plnohodnotný život z prítomnosti / keď nás pohltia starosti..
 • Kde je hranica neumárať sa v starostiach a naivného optimizmu ohľadom budúcnosti?
 • Čo nám bráni prehliadať milosť, ktorá je mi daná tu a teraz?
 • Čo je to - stať sa väzňom vlastných plánov?
 • Ako sa učiť každodennému - ísť viac do hĺbky -  prežívania milosti (božieho milosrdenstva)?
 • Čo je hlavný a ultimátny dôvod / účel stvorenia človeka Bohom? Čo je mojou hlavnou úlohou?

Youtube kanál Komunity blahoslavenstiev:

https://tinyurl.com/yeoowutr

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

Podbean App

Play this podcast on Podbean App