Na Každom Záleží
#19 Na homosexualitu sa dá pozrieť a inak + čo s biblickými textami / Jozef Žuffa

#19 Na homosexualitu sa dá pozrieť a inak + čo s biblickými textami / Jozef Žuffa

May 17, 2021

Úprimne veriaci ľudia majú na túto tému často iný názor. Nepomôže vzájomné obviňovanie ani prestrelka biblických veršov. 

Prečo je pre niekoho táto téma tak dôležitá? Ako môže niekto v homosexuálnom prežívaní a správaní nevidieť zatracujúci hriech? Ako takýto človek číta Bibliu?

Dotkli sme sa spolu najvážnejších textov, ktoré podľa mnohých hovoria úplne jasne. No kontext niekedy posúva odkaz týchto textov do roviny, kde sa oplatí veci prehodnotiť.

Jozef Žuffa - teológ z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa zaoberá aj pastorálnou teológiou a prejavmi náboženstva v spoločnosti.Robí a participuje na viacerých výskumoch religiozity na Slovensku.

 Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

všetky naše epizódy nájdete:

na počítači:
https://tinyurl.com/ydc82a38

na mobilných aplikáciách:

Spotify: 
https://tinyurl.com/yxo287zt

Apple podcasts: 
https://tinyurl.com/y23uyrcd

Google play:
https://tinyurl.com/y6xoyelm

 

#18 Musíme sa naučiť prijímať a dávať hodnotenie. Posúva nás to. /Reginald Slavkovský

#18 Musíme sa naučiť prijímať a dávať hodnotenie. Posúva nás to. /Reginald Slavkovský

May 7, 2021

Vždy keď sa meníme k lepšiemu, niečo v nás zomiera.

 

Hodnotenie nás druhými

Ako máme pracovať s tým, keď dostaneme od druhého negatívne hodnotenie, ktoré nám možno až ublíži? Ako naložiť s takýmto hodnotením a pocitom?

 • - Čo ego a hodnotenie

Čo je nesprávny spôsob nakladania s pozitívnym, či negatívnym hodnotením?

hosť: Adrián Reginald Slavkovský OP

#17 Biblia nie je súbor rozprávok. Skúma sa rovnako ako iné staroveké texty / Peter Málik

#17 Biblia nie je súbor rozprávok. Skúma sa rovnako ako iné staroveké texty / Peter Málik

April 23, 2021

Prečo sme vôbec v 21. storočí ochotní veriť prastarým textom, ktoré vznikali pred vyše dve až tri tisíc rokmi? Akú môžeme mať vôbec istotu, že boli zapísané dôveryhodne, že si ich autori nevymysleli pre podporu svojich myšlienok? A keby aj boli zapísané dôveryhodne, prečo by sme mali veriť, že ich cirkev v minulosti nepomenila alebo “neučesala” tak, aby jej to vyhovovalo, alebo podporilo jej agendu?

Na tieto otázky sa rozpávame Doktorom Petrom Málikom. Peter pracuje na Univerzite Mateja Bela v BB. Doktorandské štúdium absolvoval na University of Cambridge. Venuje sa papyrológii, textom novej zmluvy a ich kritike.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

Všetky epizódy nájdete tu:

 

na počítači:
https://tinyurl.com/ydc82a38

na mobilných aplikáciách:

Spotify: 
https://tinyurl.com/yxo287zt

Apple podcasts: 
https://tinyurl.com/y23uyrcd

Google play:
https://tinyurl.com/y6xoyelm

 

#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

April 9, 2021

Mystici v kresťanskej histórii sú zaujímavým fenoménom. Poväčšine stáli akoby na okraji svojej cirkvi, mali unikátne spirituálne zážitky, ktoré ich bytostne menili a boli schopní sa nimi zaoberať celý život. Títo mystici mali často zjavenia a zážitky odporujúce mainstreamovému učeniu súdobej cirkvi a preto boli často ochotní aj trpieť. V ich zážitkoch môžeme badať spoločné znaky a objavovanie ich odkazu je vzrušujúcim bádaním niečoho, čo sme možno v kútiku srdca potajmä tušili aj my sami.

O Juliane z Norwich sa rozprávame s doktorkou Janou Trajtelovou. Autorkou, filozofkou a pedagogičkou, ktorá sa venuje fenomenológii západnej mystiky.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

 

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

Kniha Ľudskosť

https://tinyurl.com/yk5efwl9

 

e-mail Jany Trajtelovej

trajtelova@gmail.com

 

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

April 2, 2021

Veľkonočná meditácia

 

zdroje:

Richard Rohr's daily meditations

https://tinyurl.com/nrhptnth

 

N.T. Wright: Prekvapení nádejou

Porta Libri 2016

hudba:

https://www.bensound.com

 

číta: Gabriel Kosmály ml.

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

March 26, 2021

Na túto silnú tému sme sa rozprávali so sestrou Dáriou z Komunity blahoslavenstiev. Dária vyštudovala psychológiu a okrem témy, o ktorej sa budeme rozprávať, sa venuje rodinám, vzťahom a evanjelizácii.

 • Povedz mi o dôležitosti “prítomnej chvíle” v živote človeka / živote s Bohom?
 • Čo nám hovorí starozákonný príbeh o manne napúšti pre náš dnešný život?
 • Prečo si “neodkladať” na horšie časy?
 • Čo znamená že milosť je daná IBA na prítomný okamih?
 • Nie je to fantasticky oslobodzujúce si uvedomiť, že na minulosť a budúcnosť nemáme vlastne dosah - sme tým pádom od nich slobodní - môžem žiť pre terajší okamih?
 • V čom je naša zodpovednosť, uvedomujúc si túto perspektívu?
 • Čo sú najváčšie pokušenia / chyby, ktorými život pre prítomný okamih znemožňujem?
 • Na čo máme potom pamäť?
 • Na čo mám pamätať a pripomínať si a ktorou minulosťou naopak nemám žiť?
 • Ako sa skutočne a efektívne zbaviť pocitu viny? Kde v tomto procese robíme chyby?
 • Kde je hranica / rozdiel medzi - dištancovať sa od svojej minulosti / popierať ju a medi tým - správne sa s ňou vysporiadať?
 • Čo obavy z budúcnosti? Strach z toho, čo príde? Potencionálneho utrpenia ktoré len má prísť? Prečo je toto utrpenie také neznesiteľné a prečo je vlastne aj absurdné?
 • Obava z budúcnosti nám znemožňuje plnohodnotný život z prítomnosti / keď nás pohltia starosti..
 • Kde je hranica neumárať sa v starostiach a naivného optimizmu ohľadom budúcnosti?
 • Čo nám bráni prehliadať milosť, ktorá je mi daná tu a teraz?
 • Čo je to - stať sa väzňom vlastných plánov?
 • Ako sa učiť každodennému - ísť viac do hĺbky -  prežívania milosti (božieho milosrdenstva)?
 • Čo je hlavný a ultimátny dôvod / účel stvorenia človeka Bohom? Čo je mojou hlavnou úlohou?

Youtube kanál Komunity blahoslavenstiev:

https://tinyurl.com/yeoowutr

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#13 Byť kresťanom v sekulárnej spoločnosti / Miro Kocúr

#13 Byť kresťanom v sekulárnej spoločnosti / Miro Kocúr

March 12, 2021

Čo je úloha cirkvi v sekulárnej spoločnosti 21.ho storočia, kde je hranica cirkvi a jej presahu do poločnosti a či hľadanie takej hranice vôbec má zmysel a o inom, sa rozprávame s Mirom Kocúrom.

ThDr. Miroslav Kocúr, PhD - začal študovať medicínu, dokončil teológiu. Od roku 2003 po postgraduálnom štúdiu v Ríme a Jeruzaleme pôsobí  ako pedagóg a manažér v oblasti vzdelávania. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Riadil neziskovú organizáciu VIA IURIS. Je autorom niekoľkých kníh, diskutuje, bloguje apíše články na spoločenske, občianske a náboženské témy.

 • Ako sa pozeráš na najväčšie inštitučné cirkvi na Slovensku - potrebujú reformu? Je také niečo ako zásadná reforma v týchto inštitúciách niečo, o čo sa treba snažiť? Alebo si skôr myslíš, že hlavná energia zmeny by sa mala vynakladať osobne vo vnútri každého jednotlivca a týmto sa zmení celok - už ako dôsledok?
 • čo si myslíš o vzťahu občianskej spoločnosti a náboženstva? Môže byť verejný náboženský život prospešný pre celú občiansku spoločnosť, alebo je skôr prekážkou? Je integrovaný život viery jednotlivcov kompatibilný so západnou demokratickou sekulárnou spoločnosťou?
 • Vieš si spomenúť na vzor nejakej krajiny, kde podľa teba dobre funguje vzájomné “spolužitie” sekulárnej demokracie a slobody náboženstva, resp. niektoré náboženské spolky alebo cirkvi sú aj tejto spoločnosti prospešné?
 • čo je podľa teba úloha cirkvi / úloha kresťanov alebo veriacich v demokratickej spoločnosti dnes?
 • čo si myslíš o potrebe “obety” v spoločnosti pre prelomenie niektorých hrubých ľadov?

Miro Kocúr:

https://mirokocur.sk

 

Mirov Youtube kanál:

https://tinyurl.com/ycn7a5p2

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#12 Sekty medzi nami / Jitka Schlichtsová

#12 Sekty medzi nami / Jitka Schlichtsová

March 5, 2021
 • Čo znamená “sekta?” Existuje na to aj iný “odbornejší” pojem?
 • Čo sú znaky siekt / kultov
 • Prvé asociácie so slovom “sekta” bývajú predstavy o uzavretých spoločenstvách so silným charizmatickým vodcom, s až chorobnou lojalitou prívržencov k nemu. Takéto spoločenstvo potom často vykonáva iracionálne až okultné, alebo kriminálne praktiky a neraz končí nejakou hromadnou samovraždou a pod.. je toto naivná / holywoodska predstava o sektách?
 • Existujú ešte dnes podobné sekty?
 • Ak ide o dnešné sekty / kulty, ako vyzerajú (nejaké charakteristické znaky ktoré sa zvyknú objavovať)
 • Čím to je, že niektorí jedinci sú úspešní v zmanipulovaní iných až do takej miery ako sa niekedy deje? Čo sú to za ľudia, aké majú charakterové vlastnosti?
 • Na druhej strane, ľudia, ktorí sa stanú obeťou takýchto javov nebývajú len duševne chorí, neúspešní a nevzdelaní, ale aj vzdelaní, študovaní a úspešní ľudia - čím to je, že sa nechajú voviesť do takýchto vzťahov, kde sa ochotne (postupne) vzdávajú slobodnej vôle a delegujú ju na vedúcu osobnosť tej ktorej náboženskej skupiny? 
 • Aké bývajú okolnosti / vlastnosti ľudí, ktorí sú na to náchylní?
 • Môžu mať niektoré “väčšinové” cirkvi alebo náboženské spoločnosti znaky siekt? Ak áno, čím to je a kedy môžeme hovoriť už o sekte a kedy ešte nie?
 • Kde je hranica sekty a “nesekty”
 • Aké sú najbizarnejšie veci, s ktorými ste sa pri sektách stretli?
 • Ak človek zvažuje/hľadá nové cirkevné spoločenstvo, čo sú veci, ktoré by si mal pri výbere všímať? Sú nejaké výstražné znamenia, pri ktorých treba spozornieť?

Spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženstiev v ČR:

http://sekty.cz

 

Náboženský infoservis:

https://info.dingir.cz

 

časopis Dingir:

https://www.dingir.cz

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#11 Čo hovorí literárny vedec na Bibliu? / Albert Lučanský

#11 Čo hovorí literárny vedec na Bibliu? / Albert Lučanský

February 19, 2021

Ako čítať Bibliu, doslovne? Vážne? Kriticky? Ako vnímať rozdielne žánre jednotlivých kníh, ako a či brať do úvahy jednotlivých autorov, čo s obraznými pomenovaniami, metaforami a poéziou?, Ako sa vysporadúvať s kontrastom Boha lásky a násilia?

 

 • čo znamená literárna veda? Ako môže byť literatúra vedná disciplína?
 • Čo to znamená, keď sa človek pozrie na Bibliu z literárno-vedného pohľadu? (čím to je špecifické)
 • Je pre Alberta na biblických textoch niečo z literárno-vedného pohľadu výnimočné / fascinujúce?
 • Nemyslíte si, že keď sa na Bibliu pozrieme tak hlboko analyticky a “technicko-vedecky” tak môže hroziť, že nám unikne pointa / odkaz? (litera vs. duch..)
 • Ako vnímate prvé verše “stvorenie” z knihy Genezis? - historicko technický zápis vs. poézia? Ak je to poézia, alebo lyrika, do akej miery v takom prípade môžeme brať tie texty za “pravdivé” alebo spoľahlivé?
 • sú niektoré (iné) texty Biblie, ktoré sa podľa vás často interpretujú mylne, keď sa im prisudzuje historická / faktografická váha a pritom je to príbeh / mýtus / symbol / metafora?
 • Ako vnímali tie samotné texty pôvodní pisatelia textov. resp. súčasníci?
 • čo Biblia a metatext? Kedy textu prisudzovať skrytý zmysel / symbol a kedy to nie je namieste?

 

Odkazy na Albertovu robotu:

https://www.knizneuniverzum.sk

 

Albert na Denniku N

https://dennikn.sk/autor/albert-lucansky/

 

FB:

https://www.facebook.com/knizneuniverzum

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#10 Má kresťanská spiritualita hranice? / Reginald Slavkovský

#10 Má kresťanská spiritualita hranice? / Reginald Slavkovský

February 5, 2021
 • Ako vymedziť spiritualitu medzi inými pojmami ako viera, náboženstvo atď..
 • Je každý človek spirituálna bytosť?
 • Je dôležité v kontexte ktorého náboženstva svoju spiritualitu praktizujem?
 • Spirituálny, no nenáboženský!
 • Je Spiritualita človeka podmienená kulturálne?
 • Čo spiritualita a emócie? Súvisia nejako navzájom, alebo sa dokonca ovplyvňujú (meditacia - neurologicky pomáha, meditujúci človek - vyrovnaný človek...)?
 • Môže sa spiritualita človeka vyvíjať? / Môže sa spiritualita ľudstva vyvíjať - v kontexte evolúcie  - poznávanie prírody sa vyvíja, spoločnosť sa vyvíja, etika sa vyvíja - môže sa aj spiritualita?
 • Môže sa kresťan inšpirovať spiritualitou z iných náboženstiev bez toho aby “zradil” svoju vieru?
 • Čo  presahy alebo kombinácie, ako napríklad kresťanstvo / kontemplácia / meditácia / budhizmus / jóga - je niekde hranica, kedy “praktizovanie” určitej spirituality už zrádza podstatu viery človeka (v našom prípade kresťana)?

 

Rozprávali sme sa s RNDr. Mgr. Reginaldom Adrián Slavkovským OP PhD.

Dominikánsky mních / kňaz, na Katedre Filozofie Trnavskej Univerzity učil predmety na témy filozofia a spiritualita, spiritualita / filozofia a filmy, paradoxy a hranice racionality, indická a čínska filozofia a iné. 

 

Linky na Reginalda:

Google scholar

https://tinyurl.com/1iza8fe6

 

časopis Ostium:

https://tinyurl.com/5cv5pjz9

 

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

Podbean App

Play this podcast on Podbean App