Na Každom Záleží
#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

#16 Juliana z Norwich - žena, ktorej Boh zjavil svoje tajomstvá / Jana Trajtelová

April 9, 2021

Mystici v kresťanskej histórii sú zaujímavým fenoménom. Poväčšine stáli akoby na okraji svojej cirkvi, mali unikátne spirituálne zážitky, ktoré ich bytostne menili a boli schopní sa nimi zaoberať celý život. Títo mystici mali často zjavenia a zážitky odporujúce mainstreamovému učeniu súdobej cirkvi a preto boli často ochotní aj trpieť. V ich zážitkoch môžeme badať spoločné znaky a objavovanie ich odkazu je vzrušujúcim bádaním niečoho, čo sme možno v kútiku srdca potajmä tušili aj my sami.

O Juliane z Norwich sa rozprávame s doktorkou Janou Trajtelovou. Autorkou, filozofkou a pedagogičkou, ktorá sa venuje fenomenológii západnej mystiky.

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

 

Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk/ chcem podporiť

 

Kniha Ľudskosť

https://tinyurl.com/yk5efwl9

 

e-mail Jany Trajtelovej

trajtelova@gmail.com

 

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

#15 Veľkonočná meditácia - Nechajte sa prekvapiť nádejou /Richard Rohr a N.T. Wright

April 2, 2021

Veľkonočná meditácia

 

zdroje:

Richard Rohr's daily meditations

https://tinyurl.com/nrhptnth

 

N.T. Wright: Prekvapení nádejou

Porta Libri 2016

hudba:

https://www.bensound.com

 

číta: Gabriel Kosmály ml.

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

#14 Sila prítomného okamihu / sestra Dária

March 26, 2021

Na túto silnú tému sme sa rozprávali so sestrou Dáriou z Komunity blahoslavenstiev. Dária vyštudovala psychológiu a okrem témy, o ktorej sa budeme rozprávať, sa venuje rodinám, vzťahom a evanjelizácii.

 • Povedz mi o dôležitosti “prítomnej chvíle” v živote človeka / živote s Bohom?
 • Čo nám hovorí starozákonný príbeh o manne napúšti pre náš dnešný život?
 • Prečo si “neodkladať” na horšie časy?
 • Čo znamená že milosť je daná IBA na prítomný okamih?
 • Nie je to fantasticky oslobodzujúce si uvedomiť, že na minulosť a budúcnosť nemáme vlastne dosah - sme tým pádom od nich slobodní - môžem žiť pre terajší okamih?
 • V čom je naša zodpovednosť, uvedomujúc si túto perspektívu?
 • Čo sú najváčšie pokušenia / chyby, ktorými život pre prítomný okamih znemožňujem?
 • Na čo máme potom pamäť?
 • Na čo mám pamätať a pripomínať si a ktorou minulosťou naopak nemám žiť?
 • Ako sa skutočne a efektívne zbaviť pocitu viny? Kde v tomto procese robíme chyby?
 • Kde je hranica / rozdiel medzi - dištancovať sa od svojej minulosti / popierať ju a medi tým - správne sa s ňou vysporiadať?
 • Čo obavy z budúcnosti? Strach z toho, čo príde? Potencionálneho utrpenia ktoré len má prísť? Prečo je toto utrpenie také neznesiteľné a prečo je vlastne aj absurdné?
 • Obava z budúcnosti nám znemožňuje plnohodnotný život z prítomnosti / keď nás pohltia starosti..
 • Kde je hranica neumárať sa v starostiach a naivného optimizmu ohľadom budúcnosti?
 • Čo nám bráni prehliadať milosť, ktorá je mi daná tu a teraz?
 • Čo je to - stať sa väzňom vlastných plánov?
 • Ako sa učiť každodennému - ísť viac do hĺbky -  prežívania milosti (božieho milosrdenstva)?
 • Čo je hlavný a ultimátny dôvod / účel stvorenia človeka Bohom? Čo je mojou hlavnou úlohou?

Youtube kanál Komunity blahoslavenstiev:

https://tinyurl.com/yeoowutr

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#13 Byť kresťanom v sekulárnej spoločnosti / Miro Kocúr

#13 Byť kresťanom v sekulárnej spoločnosti / Miro Kocúr

March 12, 2021

Čo je úloha cirkvi v sekulárnej spoločnosti 21.ho storočia, kde je hranica cirkvi a jej presahu do poločnosti a či hľadanie takej hranice vôbec má zmysel a o inom, sa rozprávame s Mirom Kocúrom.

ThDr. Miroslav Kocúr, PhD - začal študovať medicínu, dokončil teológiu. Od roku 2003 po postgraduálnom štúdiu v Ríme a Jeruzaleme pôsobí  ako pedagóg a manažér v oblasti vzdelávania. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Riadil neziskovú organizáciu VIA IURIS. Je autorom niekoľkých kníh, diskutuje, bloguje apíše články na spoločenske, občianske a náboženské témy.

 • Ako sa pozeráš na najväčšie inštitučné cirkvi na Slovensku - potrebujú reformu? Je také niečo ako zásadná reforma v týchto inštitúciách niečo, o čo sa treba snažiť? Alebo si skôr myslíš, že hlavná energia zmeny by sa mala vynakladať osobne vo vnútri každého jednotlivca a týmto sa zmení celok - už ako dôsledok?
 • čo si myslíš o vzťahu občianskej spoločnosti a náboženstva? Môže byť verejný náboženský život prospešný pre celú občiansku spoločnosť, alebo je skôr prekážkou? Je integrovaný život viery jednotlivcov kompatibilný so západnou demokratickou sekulárnou spoločnosťou?
 • Vieš si spomenúť na vzor nejakej krajiny, kde podľa teba dobre funguje vzájomné “spolužitie” sekulárnej demokracie a slobody náboženstva, resp. niektoré náboženské spolky alebo cirkvi sú aj tejto spoločnosti prospešné?
 • čo je podľa teba úloha cirkvi / úloha kresťanov alebo veriacich v demokratickej spoločnosti dnes?
 • čo si myslíš o potrebe “obety” v spoločnosti pre prelomenie niektorých hrubých ľadov?

Miro Kocúr:

https://mirokocur.sk

 

Mirov Youtube kanál:

https://tinyurl.com/ycn7a5p2

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#12 Sekty medzi nami / Jitka Schlichtsová

#12 Sekty medzi nami / Jitka Schlichtsová

March 5, 2021
 • Čo znamená “sekta?” Existuje na to aj iný “odbornejší” pojem?
 • Čo sú znaky siekt / kultov
 • Prvé asociácie so slovom “sekta” bývajú predstavy o uzavretých spoločenstvách so silným charizmatickým vodcom, s až chorobnou lojalitou prívržencov k nemu. Takéto spoločenstvo potom často vykonáva iracionálne až okultné, alebo kriminálne praktiky a neraz končí nejakou hromadnou samovraždou a pod.. je toto naivná / holywoodska predstava o sektách?
 • Existujú ešte dnes podobné sekty?
 • Ak ide o dnešné sekty / kulty, ako vyzerajú (nejaké charakteristické znaky ktoré sa zvyknú objavovať)
 • Čím to je, že niektorí jedinci sú úspešní v zmanipulovaní iných až do takej miery ako sa niekedy deje? Čo sú to za ľudia, aké majú charakterové vlastnosti?
 • Na druhej strane, ľudia, ktorí sa stanú obeťou takýchto javov nebývajú len duševne chorí, neúspešní a nevzdelaní, ale aj vzdelaní, študovaní a úspešní ľudia - čím to je, že sa nechajú voviesť do takýchto vzťahov, kde sa ochotne (postupne) vzdávajú slobodnej vôle a delegujú ju na vedúcu osobnosť tej ktorej náboženskej skupiny? 
 • Aké bývajú okolnosti / vlastnosti ľudí, ktorí sú na to náchylní?
 • Môžu mať niektoré “väčšinové” cirkvi alebo náboženské spoločnosti znaky siekt? Ak áno, čím to je a kedy môžeme hovoriť už o sekte a kedy ešte nie?
 • Kde je hranica sekty a “nesekty”
 • Aké sú najbizarnejšie veci, s ktorými ste sa pri sektách stretli?
 • Ak človek zvažuje/hľadá nové cirkevné spoločenstvo, čo sú veci, ktoré by si mal pri výbere všímať? Sú nejaké výstražné znamenia, pri ktorých treba spozornieť?

Spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženstiev v ČR:

http://sekty.cz

 

Náboženský infoservis:

https://info.dingir.cz

 

časopis Dingir:

https://www.dingir.cz

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#11 Čo hovorí literárny vedec na Bibliu? / Albert Lučanský

#11 Čo hovorí literárny vedec na Bibliu? / Albert Lučanský

February 19, 2021

Ako čítať Bibliu, doslovne? Vážne? Kriticky? Ako vnímať rozdielne žánre jednotlivých kníh, ako a či brať do úvahy jednotlivých autorov, čo s obraznými pomenovaniami, metaforami a poéziou?, Ako sa vysporadúvať s kontrastom Boha lásky a násilia?

 

 • čo znamená literárna veda? Ako môže byť literatúra vedná disciplína?
 • Čo to znamená, keď sa človek pozrie na Bibliu z literárno-vedného pohľadu? (čím to je špecifické)
 • Je pre Alberta na biblických textoch niečo z literárno-vedného pohľadu výnimočné / fascinujúce?
 • Nemyslíte si, že keď sa na Bibliu pozrieme tak hlboko analyticky a “technicko-vedecky” tak môže hroziť, že nám unikne pointa / odkaz? (litera vs. duch..)
 • Ako vnímate prvé verše “stvorenie” z knihy Genezis? - historicko technický zápis vs. poézia? Ak je to poézia, alebo lyrika, do akej miery v takom prípade môžeme brať tie texty za “pravdivé” alebo spoľahlivé?
 • sú niektoré (iné) texty Biblie, ktoré sa podľa vás často interpretujú mylne, keď sa im prisudzuje historická / faktografická váha a pritom je to príbeh / mýtus / symbol / metafora?
 • Ako vnímali tie samotné texty pôvodní pisatelia textov. resp. súčasníci?
 • čo Biblia a metatext? Kedy textu prisudzovať skrytý zmysel / symbol a kedy to nie je namieste?

 

Odkazy na Albertovu robotu:

https://www.knizneuniverzum.sk

 

Albert na Denniku N

https://dennikn.sk/autor/albert-lucansky/

 

FB:

https://www.facebook.com/knizneuniverzum

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#10 Má kresťanská spiritualita hranice? / Reginald Slavkovský

#10 Má kresťanská spiritualita hranice? / Reginald Slavkovský

February 5, 2021
 • Ako vymedziť spiritualitu medzi inými pojmami ako viera, náboženstvo atď..
 • Je každý človek spirituálna bytosť?
 • Je dôležité v kontexte ktorého náboženstva svoju spiritualitu praktizujem?
 • Spirituálny, no nenáboženský!
 • Je Spiritualita človeka podmienená kulturálne?
 • Čo spiritualita a emócie? Súvisia nejako navzájom, alebo sa dokonca ovplyvňujú (meditacia - neurologicky pomáha, meditujúci človek - vyrovnaný človek...)?
 • Môže sa spiritualita človeka vyvíjať? / Môže sa spiritualita ľudstva vyvíjať - v kontexte evolúcie  - poznávanie prírody sa vyvíja, spoločnosť sa vyvíja, etika sa vyvíja - môže sa aj spiritualita?
 • Môže sa kresťan inšpirovať spiritualitou z iných náboženstiev bez toho aby “zradil” svoju vieru?
 • Čo  presahy alebo kombinácie, ako napríklad kresťanstvo / kontemplácia / meditácia / budhizmus / jóga - je niekde hranica, kedy “praktizovanie” určitej spirituality už zrádza podstatu viery človeka (v našom prípade kresťana)?

 

Rozprávali sme sa s RNDr. Mgr. Reginaldom Adrián Slavkovským OP PhD.

Dominikánsky mních / kňaz, na Katedre Filozofie Trnavskej Univerzity učil predmety na témy filozofia a spiritualita, spiritualita / filozofia a filmy, paradoxy a hranice racionality, indická a čínska filozofia a iné. 

 

Linky na Reginalda:

Google scholar

https://tinyurl.com/1iza8fe6

 

časopis Ostium:

https://tinyurl.com/5cv5pjz9

 

 

Ak by ste nás vedeli podporiť, budeme vám veľmi vďační!

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

#09 Kresťania a konšpirácie v Biblii / Ondrej Prostredník

#09 Kresťania a konšpirácie v Biblii / Ondrej Prostredník

January 23, 2021

Celkom zaujímavý fenomén je vzťah niektorých kresťanov ku konšpiráčným interpretáciám sveta. Prečo?  A ako o tom rozmýšľa  doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.  slovenský evanjelický kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg  a politik, člen strany Progresívne Slovensko? Počúvajte ďalej a premýšľajte s nami.

 

 • Prečo majú niektorí kresťania vrúcny vzťah ku konšpiráciám?
 • Môžu za to rôzne prorocké texty Biblie a ich pochybný výklad?
 • Čo má spoločné očkovanie a biblickjý text zo zjavenia Jána o šelme, 666 atď.?
 • Ako sa Ondrej stavia k ťažkým textom Biblických proroctiev?
 • Kde končia konšpirácie a začína reálny dôvod na obavy?

 

Ondrej Prostredník na fb:

https://www.facebook.com/prostrednik

 

Pestrý podcast Lucia Plavákovej a Ondreja Prostredníka:

https://www.pestrypodcast.sk

 

paul tillich

 

Ak by ste nás mali chuť podporiť, veľmi nám to pomôže. Môžete tak urobiť tu:

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

Tipy, výhrady, pochvaly a otázky:

gabriel@jpk.sk

 

#08 Kontemplácia - zabudnutý rozmer kresťanstva / s Danielom Pastirčákom

#08 Kontemplácia - zabudnutý rozmer kresťanstva / s Danielom Pastirčákom

January 12, 2021

Kontemplatívna modlitba, meditatívna modlitba, alebo rozjímanie je mimoriadne zaujímavá oblasť duchovného života. Dá sa povedať, že v kontexte západného kresťanstva 20. a 21. storočia to zďaleka nie je hlavná téma. Niektorí kresťania dokonca nevedia, o čo ide.

 

Ja som sa na túto tému rozpaval s Danielom Pastirčákom, kazateľom, autorom mnohých kníh a výtvarníkom.

 

Daniel sa kontemplatívnej modlitbe venuje už mnoho rokov a rozprávanie sa s ním na túto tému bolo veľmi bohaté a prínosné.

 

Dajte tomu šancu a obohaťte svoje “spirituálne ja” - možno začnete s kontempláciou hneď.

 

 • čo je kontemplatívna modlitba
 • aký je rozdiel medzi kontempláciou a meditáciou?
 • je to vôbec súčasť kreťanstva?
 • ako sa dá začať?
 • je to ťažké? Čo nám v tom prekáža a ako to obísť?
 • aké má kontemplácia výhody?
 • ako kontemplatívna modlitba súvisí so vzťahom Boh a ja?

 

Zbor CB Kaplnka Bratislava:

 

https://tinyurl.com/y3wau3k2

 

Danielove homílie a zamyslenia:

 

https://tinyurl.com/y6oyaqs5

 

Ak by ste nás mali chuť podporiť, veľmi nám to pomôže.

Môžete tak urobiť tu:

https://www.jpk.sk/index.php/chcem-podporit

 

#07 Lekár zo záchranky a nemocnice - Čo sa naozaj deje a aké má výjazdy / Laco Kotrusz

#07 Lekár zo záchranky a nemocnice - Čo sa naozaj deje a aké má výjazdy / Laco Kotrusz

December 30, 2020

Rozprávali sa s doktorom MUDr. Ladislavom Kotruszom, anesteziológom, dlhé roky je lekárom záchrannej zdravotnej služby a lekárskym garantom horskej záchrannej služby. 

Laci denne vyráža v záchranke ku kovid pacientom, kde sa im často pokúša zachraňovať životy,pracuje aj na “Áre” v Levickej nemocnici, kde sú pacienti s Kovidom napojený na pľúcnu ventiláciu.

 

Rozprávali sme sa o tom,

 • koľko je ešte miesta pre kovid pacientov v nemocnici
 • aký podiel výjazdov záchranky je ku kovid pacientom
 • čo robiť, keď máte kovid a ležíte doma v horúčkach
 • ako to vyzerá - krok po kroku - keď sú záchranári zavolaní k takýmto pacientom
 • ako vníma facebookových “odborníkov”
 • čo vakcíny a nové mutácie,
 • prečo je dôležitá zaočkovanosť čím väčšej časti populácie
 • či môžu malé deti nakaziť okolie, aj keď nie sú choré
 • a o mnohom inom

 

Vaše nápady,otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail:  gabriel@jpk.sk

 

Ak uznáte za vhodné nás podporiť, môžete tak urobiť na www.jpk.sk/chcem podporiť - budeme vám veľmi vďační.

 

Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto špeciálnu epizódu, pretože Na každom záleží.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App